Poprawna pisownia

furtka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

furdka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fórdka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fórtka

Niepoprawna pisownia