Poprawna pisownia

frustracja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fróstracja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

flustracja

Niepoprawna pisownia