Niepoprawna pisownia

frónie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

frunie

Poprawna pisownia