Niepoprawna pisownia

fragmętu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fragmentu

Poprawna pisownia