Poprawna pisownia

fragmencie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fragmęcie

Niepoprawna pisownia