Niepoprawna pisownia

fpełni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w pełni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wpełni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpełnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w pełnii

Niepoprawna pisownia