Niepoprawna pisownia

fózja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fuzja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fósja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fusja

Niepoprawna pisownia