Niepoprawna pisownia

fołul

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

faul

Poprawna pisownia, znaczenie: umyślne (sporadycznie także nieumyślne) przeszkodzenie przeciwnikowi (np. przez niedozwolony chwyt) w grze w sposób niezgodny z przepisami danej gry.


Niepoprawna pisownia

fałl

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

foul

Pisownia poprawna, jednak rzadko spotykana i w związku z tym niezalecana.

Niepoprawna pisownia

fałul

Niepoprawna pisownia