Poprawna pisownia

fanfary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

famfary

Niepoprawna pisownia