Poprawna pisownia

Europejki

Poprawna pisownia, znaczenie: mieszkanki Europy. Może być również pisane małą literą – przenośnie o kobietach związanych z kulturą europejską, będących pod jej silnym wpływem.


Niepoprawna pisownia

Ełropejki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Europeiki

Niepoprawna pisownia