Niepoprawna pisownia

epopej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

epopei

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „epopeja”, oznaczającego inaczej epos – dłuższy poemat epicki (na ogół wierszowany, o podniosłej formie) opisujący dzieje bohaterów narodowych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności.


Niepoprawna pisownia

epopeji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopeii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopejii

Niepoprawna pisownia