Niepoprawna pisownia

epidemja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

epidemia

Poprawna pisownia, znaczenie: nagłe rozprzestrzenienie się choroby zakaźnej na danym obszarze lub wśród danej populacji, może oznaczać również powszechne, nagminne występowanie czegoś.