Niepoprawna pisownia

chrabina

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hrabina

Poprawna pisownia, znaczenie: jeden z tytułów arystokratycznych, jak również kobieta posiadająca taki tytuł.