Niepoprawna pisownia

Ełropa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Europa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Eóropa

Niepoprawna pisownia