Niepoprawna pisownia

do biegniemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobiegniemy

Poprawna pisownia