Poprawna pisownia

ciężkie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienszkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięszkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienżkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienrzkie

Niepoprawna pisownia