Niepoprawna pisownia

dziwo lągiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziwolągiem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziwo-lągiem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziwolongiem

Niepoprawna pisownia