Niepoprawna pisownia

dziórawe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziurawe

Poprawna pisownia