Niepoprawna pisownia

dziennikasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziennikarz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziennikaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzienikarz

Niepoprawna pisownia