Niepoprawna pisownia

dzienkuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziękuje

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

dziękuję

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziękujem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzienkuję

Niepoprawna pisownia