Niepoprawna pisownia

mknołeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mknąłeś

Poprawna pisownia