Niepoprawna pisownia

dyzpozycyjna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dyspozycyjna

Poprawna pisownia