Poprawna pisownia

dysleksja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dyzleksja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dyslekzja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dyslekcja

Niepoprawna pisownia