Poprawna pisownia

dysfagii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dysfagi

Niepoprawna pisownia