Poprawna pisownia

dwutysięczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwutysienczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu tysięczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu-tysięczny

Niepoprawna pisownia