Niepoprawna pisownia

dwujkę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwójkę

Poprawna pisownia