Niepoprawna pisownia

dwuja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwója

Poprawna pisownia