Poprawna pisownia

druga

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dróga

Niepoprawna pisownia