Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy październik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty siódmy października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym siódmym dniu października, nie zaś o dwudziestym siódmym październiku.


Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty siudmy października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty siódmy październik

Niepoprawna pisownia