Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu listopada, nie zaś o dwudziestym trzecim listopadzie.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci listopada

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci listopada

Niepoprawna pisownia