Niepoprawna pisownia

dwudziesty sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym sierpniu.