Poprawna pisownia

dwudziesty pierwszy listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym pierwszym dniu listopada, nie zaś o dwudziestym pierwszym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty pierwszy listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypierwszy listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypierwszy listopada

Niepoprawna pisownia