Poprawna pisownia

dwudziesty piąty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym piątym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym piątym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty pionty sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty piąty sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypiąty sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypiąty sierpnia

Niepoprawna pisownia