Poprawna pisownia

dwudziesty drugi czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym drugim dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym drugim czerwcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty drugi czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi czerwca

Niepoprawna pisownia