Niepoprawna pisownia

lablador

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

labrador

Poprawna pisownia, znaczenie: rasa psów – pies myśliwski hodowli angielskiej. Słowo może oznaczać również kamień ozdobny (glinokrzemian sodu i wapnia), a także półwysep znajdujący się w Ameryce Północnej.


Niepoprawna pisownia

rablador

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rabrador

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

labrator

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lablator

Niepoprawna pisownia