Poprawna pisownia

pożresz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porzresz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po żresz

Niepoprawna pisownia