Poprawna pisownia

dwa tysiące szesnasty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny szesnasty

Niepoprawna pisownia