Poprawna pisownia

dwa tysiące osiemnasty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny osiemnasty

Niepoprawna pisownia