Niepoprawna pisownia

dugością

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długością

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dłógością

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

długoźcią

Niepoprawna pisownia