Poprawna pisownia

drugoplanowa

Poprawna pisownia, znaczenie: znajdująca się na drugim planie, dalsza, mniej ważna, odgrywająca mniej istotną rolę w utworze, o mniejszym znaczeniu.


Niepoprawna pisownia

drugo-planowa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drugo planowa

Niepoprawna pisownia