Niepoprawna pisownia

drógie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugie

Poprawna pisownia