Obie poniższe formy pisowni, tj. zarówno „dribling” jak i „drybling” są w pełni poprawne i dopuszczalne w języku polskim – można je stosować wymiennie.

Poprawna pisownia

dribling

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia pochodząca od angielskiego słowa „dribbling”, również dopuszczalna w użyciu.

Poprawna pisownia

drybling

Poprawna pisownia, znaczenie: w piłce nożnej oznacza prowadzenie piłki blisko nogi z jednoczesną częstą zmianą kierunku w celu zmylenia przeciwnika.


Niepoprawna pisownia

dryblink

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drypling

Niepoprawna pisownia