Niepoprawna pisownia

drgneliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drgnęliśmy

Poprawna pisownia