Poprawna pisownia

drewutnia

Poprawna pisownia, znaczenie: występujące regionalnie określenie na pomieszczenie do rąbania i przechowywania drewna. Inaczej drwalka, drwalnia lub drewnik.


Niepoprawna pisownia

drewudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drewótnia

Niepoprawna pisownia