Niepoprawna pisownia

dowiudł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dowiódł

Poprawna pisownia