Poprawna pisownia

dowcipnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dofcipnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do wcipnie

Niepoprawna pisownia