Niepoprawna pisownia

dotych czas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dotychczas

Poprawna pisownia, znaczenie: do tego momentu, do chwili obecnej i do tej pory. Synonimami są: dotąd i do tej pory. Jest to przykład przysłówka nieodmiennego, którego się nie stopniuje.


Niepoprawna pisownia

dotyhczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotychczaz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tychczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tych czas

Niepoprawna pisownia