Poprawna pisownia

dotknęłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dotkłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotknełaś

Niepoprawna pisownia