Poprawna pisownia

trzeci sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzecim dniu sierpnia, nie zaś o trzecim sierpniu.


Niepoprawna pisownia

czeci sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeci sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzeci sierpień

Niepoprawna pisownia