Niepoprawna pisownia

doroku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do roku

Poprawna pisownia